Pluimvee

Provimi pluimvee programma
Provimi heeft al tachtig jaar een leidende rol in de wereldwijde pluimveevoerindustrie; een rol die we behouden hebben dankzij voortdurende ontwikkelingen en verbeteringen in onze programma's. Onze pluimveeprogramma's en -producten worden continu getest onder diverse praktijkomstandigheden, via ons wereldwijde netwerk van onderzoeksfaciliteiten.

Meer informatie? Download de (Engelstalige) folder hier.

ProDry AF
Nat strooisel is een van de grootste problemen in de pluimveehouderij. De belangrijkste oorzaken zijn management en huisvesting, infectiedruk, voerfactoren en darmgezondheid. Nat strooisel kan leiden tot grote economische verliezen door verslechtering van productieresultaten en gezondheidsstatus, en door extra benodigde arbeid en verwarmingskosten. Ook kunnen verliezen bij de verwerking optreden.

Meer informatie? Download de (Engelstalige) folder hier. 

Power leghennen programma
In de leghennensector onderscheiden we drie productiedoelen:
• Een hoog aantal eieren, onafhankelijk van eigewicht
• Een hoge eimassa (= eigewicht x legpercentage)
• Een optimale gewichtsklasse of maximum eigewicht

Op basis van onderzoek en ervaring kan Provimi het optimale voerprogramma voor al deze productiedoelen creëren, waarbij we rekening houden met factoren als behoeften van de klant, voeropname, voergrondstoffen, genetische achtergrond van de hennen en huisvestingssysteem (kooi, schuur, vrije uitloop, biologisch).

Meer informatie? Download de (Engelstalige) folder hier.

Vleeskuikens voerprogramma
Om de efficiëntie en winstgevendheid van de vleeskuikenproductie te maximaliseren is het nodig om een voerprogramma te kiezen dat gericht is op de productie van een dier dat tegemoet komt aan uw marktwensen en dat past bij uw managementsysteem. Provimi kan voor uw specifieke situatie het optimale voer leveren dat u helpt om uw bedrijfsresultaten te maximaliseren.

Meer informatie? Download de (Engelstalige) folder hier.

Progress vleeskuikens
Jong pluimvee goed voeren is een hele uitdaging. Het maagdarmkanaal van kuikens is nog niet volledig ontwikkeld als het eerste voer wordt opgenomen en de activiteit van verteringsenzymen is nog laag als het kuiken net uit het ei is. Complexe nutriënten worden dus nog niet goed benut in een fase waarin de groei en ontwikkeling van het kuiken snel gaan en de behoefte aan nutriënten hoog is. De beperkte verteringscapaciteit in de eerste levensdagen vraagt om een speciaal voeder dat gemakkelijk verteerbare eiwitten en vetten bevat.

Meer informatie? Download de (Engelstalige) folder hier.

Stress relief pack
Veranderingen in management of omgeving kunnen stress veroorzaken bij pluimvee. Voorbeelden hiervan zijn veranderingen in voersamenstelling, voertijden, microklimaat of vaccinaties. Deze veranderingen moeten zo veel mogelijk beperkt blijven, maar de effecten van stress kunnen ook verminderd worden bij onvermijdelijke veranderingen.

Meer informatie? Download de (Engelstalige) folder hier.


Overig pluimvee
Ook voor ander pluimvee, zoals eenden, kalkoenen en struisvogels, is Provimi uw aangewezen partner. Voor meer informatie, neemt u gerust contact op met een pluimveespecialist van Provimi door een e-mail te sturen naar info@provimi.nl.