Kalveren

Provimi heeft veel kennis in huis op het specifieke gebied van voeding voor jonge dieren. Provimi’s wetenschappelijke kennis is toegepast bij de ontwikkeling van de ProviMilk kalvermelken. Deze producten stellen kalverhouders over de gehele wereld in staat om hun productieresultaten te verbeteren.

Voeding en management in de eerste levensweken hebben een blijvend effect op de prestaties in het gehele leven. Een goede start zorgt er niet alleen voor dat de kalveren de beoogde groeiresultaten halen, het is ook de eerste stap in de opfok van vaarzen die op een leeftijd van 24 maanden kunnen afkalven met een gewicht van 630kg. Ook vleesvee moet in de jeugd goed gevoerd worden om op de juiste leeftijd het gewenste slachtgewicht te bereiken.

Hier vindt u de brochure met het volledige Provimi jongveeassortiment.