Additieven

Naast complete producten en programma's heeft Provimi B.V. een scala aan additieven in het assortiment. Uitgebreid onderzoek op eigen onderzoeksfaciliteiten en gerenommeerde onderzoeksinstituten zijn de basis voor deze producten.

Belangrijke additieven zijn ontwikkeld om toe te passen in AMGB-vrije concepten. Vanaf januari 2006 is het namelijk niet meer toegestaan om in de EU-landen nog preventief de lang gebruikte klassieke antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) in te zetten. De antimicrobiële groeibevorderaars hebben zich in de praktijk lang bewezen als een economisch verantwoord middel om voeropname en voederconversie te verbeteren. Naast deze effecten wordt algemeen aangenomen dat de AMGB's het optreden van subklinische infecties vermindert. Om in te spelen op deze markt zijn zowel voor varkens als ook voor de pluimvee additieven ontwikkeld die de gevolgen van het weglaten van de AMGB in het voer beperken.

Voor varkens is Cinergy ontwikkeld een unieke combinatie van etherische oliën op drager. In combinatie met ProHacid, een mengsel van organische zuren, wordt een veilige basis gelegd voor een AMGB-vrij rantsoen. Voor vleeskuikens en kalkoenen vormt de unieke uitgebalanceerde combinatie van etherische oliën en organische zuren via het product Biacid de basis voor een AMGB-vrij rantsoen.

Naast genoemde producten heeft Provimi producten ontwikkeld voor de verbetering van technische resultaten bij leghennen en moederdieren. Provimax is een combinatie van organische zuren en zouten van organische zuren dat bij inzet bij oudere dieren een verbetering geeft op technische resultaten. Bij leghennen wordt naast een verbetering op legpersistentie een positief effect waargenomen op eischaalkwaliteit. Bij moederdieren worden naast deze effecten de kwaliteit van de eendagkuikens verbeterd door de inzet van Provimax.

Amaferm®
Vezels vormen een groot deel van het herkauwerrantsoen – zelfs krachtvoerrijke rantsoenen bevatten meer vezels dan eiwit en zetmeel. Het voereiwit is voor meer dan 80% verteerbaar en 90% van het zetmeel in het voer wordt verteerd. Vezels worden helaas slecht verteerd en benut: slechts 40 tot 65% van de vezelfractie wordt verteerd. Een hogere vezelvertering kan zorgen voor betere rantsoenen voor herkauwers. Verbetering van de vezelverteerbaarheid leidt tot een hogere drogestof- en energieopname, waardoor de melkproductie toeneemt.

Amaferm® voorziet de schimmels in de pens van voedingsstoffen. Schimmels zijn de belangrijkste organismen voor de afbraak van vezels in de pens. Amaferm® stimuleert tevens de groei van belangrijkste pensbacteriën. Ook worden de fibrolytische bacteriën gestimuleerd die de laatste stap in de vezelafbraak voor hun rekening nemen. Amaferm stimuleert ook melkzuur consumerende bacteriën, waardoor de pH in de pens stabiel blijft/verhoogt.

Dosering:
• Amaferm® kan worden verwerkt in mineralenmengsels (Rupromin Fiber), krachtvoeders of voormengsels
• De standaard Amaferm® is te gebruiken: 3 tot 5 gram per dier per dag
• Daarnaast is Amaferm® ook verkrijgbaar in een vorm die geschikt is voor toepassing in een TMR - de aanbevolen dosering is dan 30 tot 50 gram per dier per dag

Proefresultaten:
Amaferm® verbetert de vezelvertering, wat een positief effect heeft op de drogestofopname en de melkgift. Uit 18 wetenschappelijke studies - met koeien in zowel het begin, het midden als het einde van de lactatie - blijkt, dat de droge stof opname met gemiddeld 0,5 kg toeneemt en dat de melkgift met 4,8% (+ 1,4 liter per koe) stijgt als Amaferm wordt toegevoegd in het rantsoen.

Hier vindt u de brochure van Amaferm®.