Ποιότητα

Η ποιότητα αποτελεί το κλειδί της στρατηγικής της Provimi . Ο  πελάτης του τελικού προϊόντος περιμένει προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία να πληρούν όλες τις προδιαγραφές .

Άλλωστε πρόκειται ουσιαστικά για την αρχή της διατροφικής αλυσίδας . Από το 1992 η  Provimi κατέχει το πιστοποιητικό GMP  και από το 1996 η Provimi  αποκτά επίσης το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας HACCP (GMP+). Τα πιστοποιητικά αυτά εγγυώνται την εξασφάλιση της ποιότητας της κατάρτισης των σιτηρεσίων , της διατροφικής εξέλιξης , καθώς και την επίβλεψη των διαδικασιών παραγωγής . Η Provimi αποδεικνύει την ικανότητά της να παράγει προϊόντα με συνέπεια τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών . Το 2003 η Provimi έλαβε τα γερμανικά πιστοποιητικά ποιότητας QS και Α-futter . Το εργαστήριο της Provimi έχει πιστοποιηθεί με το πιστοποιητικό GMP B10.