Έρευνα

Η έρευνα αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό της στρατηγικής της Provimi για τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης και την περαιτέρω επέκτασή της στην παγκόσμια αγορά. Οι ερευνητές μας διαρκώς ερευνούν και αναπτύσσουν νέα διατροφικά προγράμματα, τροφές και εξειδικευμένα προϊόντα διατροφής, έτσι ώστε η Provimi να ανταποκριθεί στο ευρύ φάσμα των τάσεων της ζωικής παραγωγής .

Το ερευνητικό μας κέντρο «Cargill Animal Nutrition Innovation Center» στην Ολλανδία, φροντίζει για την δοκιμή και τον έλεγχο των διατροφικών προγραμμάτων που αφορούν χοίρους, πτηνά, μοσχάρια και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Τα πειραματικά μας αποτελέσματα διαμορφώνονται σε νέα εμπορεύσιμα προϊόντα και προγράμματα διατροφής .

Τα αποτελέσματα των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων δεν συμβάλουν μόνο στην ενύσχιση της αποτελεσματικότητας των προϊόντων μας με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας, αλλά και στην βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των ζώων, την μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και τελικά στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών.