Χοιρίδια

Πρόγραμμα διατροφής χοιριδίων της Provimi 
Τα χοιρίδιά σας : το μέλλον της επιχείρησής σας! 
Η Provimi είναι ήδη μια από της κυρίαρχες εταιρίες με κύρος  στη διεθνή βιομηχανία διατροφής παραγωγικών ζώων, για περισσότερα από 80 έτη. Η συνεχής ανάπτυξη νέων προγραμμάτων διατροφής και εξελιγμένων προϊόντων επιβεβαιώνει την ηγετική μας θέση στις τροφές χοιριδίων.
Σήμερα, περισσότερα από 150εκατ. χοιρίδια παγκοσμίως εκτρέφονται ετησίως με τροφές χοιριδίων της Provimi.
 
Κάντε click στην εικόνα για να δείτε το φυλλάδιο.
HeavyPig
Το μέγεθος της τοκετοομάδας έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Αυτή η θετική τάση έχει οδηγήσει δυστυχώς σε μείωση του βάρους των χοιριδίων κατά τη γέννησή τους και στο βάρος τους  κατά τον απογαλακτισμό.  Για να βελτιωθεί το βάρος των χοιριδίων κατά τον απογαλακτισμό η  Provimi έχει αναπτύξει το πρόγραμμα διατροφής  HeavyPig. Εστιάζοντας  στη διαχείριση της τροφής και υψηλής ποιότητας προϊόντα , επιτυγχάνονται ταχύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και καλύτερη ομοιομορφία των τοκετοομάδων .
Κάντε click στην εικόνα για να δείτε το φυλλάδιο.
 
 EasyPig
Συχνά συναντάμε μονάδες όπου η εργασία είναι ο περιοριστικός παράγοντας. Επίσης, πολλές μονάδες απασχολούν εξωτερικούς υπαλλήλους. Με σκοπό να συνδυάσει τις παραπάνω συνθήκες η Provimi έχει αναπτύξει το πρόγραμμα διατροφής Easy Pig. Το πρόγραμμα αυτό είναι εύκολο και αποτελεσματικό στη χρήση και ταυτόχρονα επιτυγχάνει άνω του μέσου όρου ρυθμούς ανάπτυξης.
Κάντε click στην εικόνα για να δείτε το φυλλάδιο.
 HealthyPig
Οι χοιροτρόφοι αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα με την υγεία των χοιριδίων  με αποτέλεσμα την χρήση φαρμάκων . Οι περιορισμοί της νομοθεσίας και οι ανησυχίες των καταναλωτών οδηγούν την χοιροτροφία στη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών. Η μείωση αντιβιοτικών μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα προβλήματα υγείας. Η  Provimi  για να αντιμετωπίσει αυτό το δίλλημα. έχει αναπτύξει το πρόγραμμα διατροφής.
Κάντε click στην εικόνα για να δείτε το φυλλάδιο.
 
Click εδώ/here για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα διατροφής χοιριδίων της Provimi
RescuePig
Το RescuePig είναι ένα αποδοτικά οικονομικό σύστημα που βοηθά να μειωθεί η θνησιμότητα  των χοιριδίων και  να βελτιωθεί η ανάπτυξή τους. Η μεγάλη αύξηση των γεννημένων ζώντων χοιριδίων ανά τοκετοομάδα  κατά τα τελευταία χρόνια καθιστά αναγκαία μια ιδέα για την αντιμετώπιση των ευάλωτων χοιριδίων. Ειδικά σε μεγάλες τοκετοομάδες, χοιρίδια  γεννιούνται με χαμηλό βάρος γέννησης και μερικά με χαμηλά αποθέματα ενέργειας του σώματος. Το σύστημα RescuePig προσφέρει το RescueMilk σε αυτά τα νεαρά και ευάλωτα χοιρίδια.
Τεχνολογία Micrum
Η περίοδος του απογαλακτισμού είναι μια πολύ στρεσσογόνα στιγμή στη ζωή του κάθε χοιριδίου. Μεταφέρονται σε ένα νέο περιβάλλον και η κατανάλωση τροφής μειώνεται, με αποτέλεσμα να βιώνουν το λεγόμενο «κάθισμα απογαλακτισμού». Υψηλή κατανάλωση τροφής πριν και μετά τον απογαλακτισμό, μαζί με καλή λειτουργία του εντέρου, είναι ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη των γαστρεντερικών προβλημάτων.  Για να βελτιώσει την απόδοση σε αυτή την περίοδο η Provimi έχει αναπτύξει την πρωτοποριακή τεχνολογία Micrum.  Η τροφή Micrum  έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την απόδοση των χοιριδίων με επιτυχία μέσα από τη βέλτιστη κατανάλωση τροφής.