Προσθετικά

Πέρα από τα ολοκληρωμένα προϊόντα και τα διατροφικά προγράμματα , η Provimi προσφέρει ένα  μεγάλο εύρος προσθετικών προϊόντων. Τα προϊόντα βασίζονται σε εκτεταμένη έρευνα τόσο στο δικό μας, όσο και σε άλλα ερευνητικά κέντρα.

 

Για τα χοιρίδια έχει αναπτυχθεί το προϊόν Cinergy. Ένας μοναδικός συνδυασμός αιθέριων ελαίων  σε φορέα. Σε συνδυασμό με το ProHacid, το οποίο είναι μίγμα οργανικών οξέων, αποτελούν μια ασφαλή επιλογή διατροφής απαλλαγμένης από Αντιβιοτικά σαν Αυξητικός Παράγοντας (AGP-free).

 

Για τις όρνιθες κρεοπαραγωγής και για τις γαλοπούλες, έχει αναπτυχθεί ένας μοναδικός καλά ισορροπημένος συνδυασμός από αιθέρια έλαια και οργανικά οξέα το προϊόν Biacid, για προγράμματα απαλλαγμένα από Αντιβιοτικά σαν Αυξητικούς Παράγοντες (AGP-free).

Πέρα από τα προαναφερθέντα προϊόντα, τα οποία ενδείκνυνται για την ασφαλή επιλογή διατροφής απαλλαγμένης από Αντιβιοτικά σαν Αυξητικός Παράγοντας (AGP-free), έχουμε αναπτύξει προϊόντα τα οποία βελτιώνουν τα τεχνικά αποτελέσματα των ορνίθων ωοτοκίας και των πατρογονικών. Το προϊόν Provimax είναι ένας συνδυασμός οργανικών οξέων και αλάτων οργανικών οξέων. Στα μεγαλύτερα σε ηλικία ορνίθια το Provimax βελτιώνει τα τεχνικά αποτελέσματά τους. Στις όρνιθες ωοτοκίας παρατηρείται βελτίωση στο ποσοστό ωοτοκίας και θετική επίδραση στην ποιότητα του κελύφους του αυγού. Στα  πατρογονικά το Provimax βελτιώνει εμφανώς την ποιότητα των νεοσσών και επιπροσθέτως βελτιώνει την ποιότητα του κελύφους και το ποσοστό ωοτοκίας.