Προϊόντα και υπηρεσίες

Η Provimi έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα και ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής προσαρμοσμένα στις εκάστοτε απαιτήσεις τους . Αυτό σημαίνει ότι τα βέλτιστα οικονομικά και τεχνικά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν . Η Provimi με το μεγάλο εύρος των προϊόντων της έχει ως στόχο να ικανοποιήσει όλες τις περιπτώσεις .

Τα προϊόντα, κατά κύριο λόγο προορίζονται για τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των διατροφικών απαιτήσεων του τελικού καταναλωτή . Για εμάς οι απαιτήσεις των καταναλωτών, η παραγωγή προϊόντων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και η υψηλή ποιότητα των διατροφικών προγραμμάτων παίζουν πρωτεύοντα ρόλο.