Η εταιρεία Provimi συγκαταλέγεται στους παγκόσμιους ηγέτες της διεθνούς βιομηχανίας διατροφής παραγωγικών ζώων, παρέχοντας καινοτόμα,πρακτικά και αποτελεσματικά προγράμματα διατροφής στους σύγχρονους παραγωγούς . Η Provimi παράγει και εξειδικεύεται στην εξέλιξη και παραγωγή ισορροπιστών, συμπυκνωμάτων ,ειδικών προσθετικών και τροφών όπως τα υποκατάστατα γάλακτος , τροφές χοιριδίων, αποσκοπώντας στην ικανοποίηση των εκάστοτε εξειδικευμένων αναγκών και απαιτήσεων.

Κλειδί της επιτυχίας μας αποτελεί η συναίσθηση και η συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις τάσεις της αγοράς, καθώς και η ταχύτατη ανταπόκριση στις τελευταίες εξελίξεις. Η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας, για τη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης και την περαιτέρω ανάπτυξή μας στην παγκόσμια αγορά. Οι ερευνητικές μας δραστηριότητες αντανακλώνται στην βελτίωση των χαρακτηριστικών της ποιότητας , της ασφάλειας ,της ευζωίας και υγείας των ζώων με φιλικό περιβαντολλογικά τρόπο. Επιπροσθέτως η εταιρεία Provimi παρέχει τεχνογνωσία και επενδύει αρκετό χρόνο , ενέργεια και ανθρώπινο δυναμικό με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των συνεργατών της .