Εργαστήριο

Η Provimi διαθέτει έναι ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο με μεγάλη παράδοση στην ανάλυση δειγμάτων για τοπικούς και διεθνείς πελάτες . Υποστηριζόμενο από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας (συμπεριλαμβανομένων χρωματογράφων ιόντων , HPLC, ICP, και NIR) η ομάδα μας αποτελείται από αναλυτές υψηλής εξειδίκευσης , οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν και στις πιο δύσκολες απαιτήσεις σας .

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της Provimi . Όλες οι αναλύσεις διεξάγονται με τη χρήση βαθμονομημένου εξοπλισμού και εγκεκριμένων μεθόδων, οι οποίες ελέγχονται συνεχώς μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων . Επιπρόσθετα συμμετέχουμε σε εθνικούς και διεθνείς εργαστηριακούς ελέγχους . Το πιστοποιητικό Labcode, το οποίο έχει λάβει η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει μια περαιτέρω αποδεδειγμένη εγγύηση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας .

Σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο αναλύσεων , αποσκοπώντας έτσι στην διαφύλαξη της ασφαλούς ποιότητας των διαδικασιών παραγωγής σας . Αν δεν μπορούμε εμείς να πραγματοποιήσουμε τον επιζητούμενο έλεγχο για την διεξαγωγή ασφαλών αποτελεσμάτων , τότε αυτόματα απευθυνόμαστε σε κάποιο άλλο επιλεγμένο επιστημονικό εργαστήριο το οποίο τηρεί τα ίδια υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Το πακέτο αναλύσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

  • Πλησιέστατη ανάλυση/weende ανάλυση
  • Ανάλυση ADF/NDF
  • Ανάλυση βαρέων μετάλλων και ανόργανων στοιχείων
  • Μικροβιολογικός έλεγχος (incl.salmonella,clostridium)
  • Ανάλυση τοξινών (Aflatoxin B1, DON)
  • Έλεγχος αμινοξέων
  • Έλεγχος βιταμινών (Α και Ε)
  • Ανάλυση ΝΙR
  • Διαβίβαση / ανάλυση της ομοιομορφίας

Παρακαλώ κατεβάστε το αρχείο με την φόρμα δείγματος για να αποκτήσετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για όλες τις προσφερόμενες πιθανές αναλύσεις.